Stiftelsen OKS. Det gamle biblioteket

   
Huskelisten er tom

Oslo katedralskoles gamle bibliotek er Norges eldste bibliotek og største skolebibliotek. Av samlingens henved 50.000 bind er totalt ca. 27.000 titler registrert i nettkatalogen.

Samlingen omfatter dokumenter fra ni århundrer, og trykte bøker fra 1400- til 1800-tallet. Selv om vi vet at det har vært en boksamling ved skolen siden middelalderen, kan den bevarte samlingen kun føre sine røtter tilbake til midten av 1600-tallet.

Frem til biblioteket fikk faste innkjøpsmidler på 1800-tallet var tilveksten i det vesentlige avhengig av gaver. Biblioteket omfatter derfor flere mer eller mindre fullstendige privatbiblioteker fra 17- og 1800-tallet. Blant giverne kan nevnes Christen Staphensøn Bang, Jacob Rasch, Grev Christian Rantzau, Bernt Anker, Herman Colbjørnsen, M. R. Flor, Jakob Løkke og Oskar Garstein.

Samlingen brukes aktivt i undervisningen, og er tilgjengelig for forskere og andre interesserte etter avtale. Vi tillater ikke utlån, men kan stille lesesalsplass til disposisjon. 

Kontakt skolens samlingsforvalter Ernst Bjerke (ernst.bjerke@osloskolen.no) for nærmere opplysninger eller for å avtale besøk.

På bibliotekets facebook-side presenteres fortløpende utvalgte objekter fra samlingene: www.facebook.com/skolebiblioteket 


Nasjonalbiblioteket har digitalisert flere arbeider om skolebiblioteket:

Ernst Bjerke: Bibliotheca scholæ osloensis. Oslo katedralskoles gamle bibliotek (Solum: Oslo 2003)

Ernst Bjerke: "Christiania katedralskoles bibliotek og Deichmanske bibliotek. To opplysningstidsbiblioteker og deres felles skjebne", i Opplysning, vitenskap og nasjon (Nasjonalbiblioteket: Oslo 2011, ss. 21-52)  

Katalog over Christiania Kathedralskoles Bibliotek (Christiania 1883)
select